Thông tin LATS của NCS Phan Thành Trung

Họ và tên NCS: Phan Thành Trung

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sụp đổ lũy tiến của khung bê tông cốt thép toàn khối chịu tác dụng nổ và đề xuất một số giải pháp kháng sập”

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Mã  Mã số: 9 58 02 06.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*