Liên hệ

Phòng Sau đại học,
Tầng 8, Nhà S4, Học viện Kỹ thuật Quân sự,
236 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024-3836-1789;
ĐTQS: 698272; 515318
Email: 

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình
Phòng 803 Nhà S4
ĐTQS: 515 320

Bộ phận Quản lý cao học
Phòng 814 Nhà S4
ĐTQS: 515 321

Bộ phận Quản lý NCS
Phòng 815 Nhà S4
ĐT: 069 698352;
ĐTQS: 515 319

Bản đồ Học viện KTQS