Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 674 /QĐ-HV ngày 08 tháng 3 năm 2016)

  1. Chương trình đào tạo.
  2. a) Thời lượng chương trình đào tạo: 02 năm

– Định hướng ứng dụng: 60 – 65 TC

– Định hướng nghiên cứu: 60 – 65 TC

b) Mỗi học phần (chuyên đề) có thời lượng 02 đến 03 TC

  1. Khung chương trình đào tạo thạc sĩ.
TTCác khối kiến thứcĐịnh hướng ứng dụngĐịnh hướng nghiên cứu
Tổng:60 - 65 TC60 - 65 TC
1Các học phần chung:08 TC08 TC
1.1Triết học03 TC03 TC
1.2Tiếng Anh03 TC03 TC
1.3Phương pháp nghiên cứu khoa học02 TC02 TC
2Các học phần cơ sở ngành21-23 TC21-23 TC
2.1Cơ sở ngành bắt buộc12 TC12 TC
2.2Cơ sở ngành tự chọn09-11 TC09-11 TC
3Các học phần chuyên ngành19-22 TC19-22 TC
3.1Chuyên ngành bắt buộc10 TC10 TC
3.2Chuyên ngành tự chọn09-12 TC09-12 TC
4Hoạt động khoa họcKhuyến khích có báo cáo khoa học hoặc bài báo (theo hướng nghiên cứu của LVTN)Báo cáo tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ hoặc bài báo (theo hướng nghiên cứu của LVTN)
5Luận văn tốt nghiệp12 TC12 TC

– Các học phần bắt buộc được xây dựng chung cho cả hai định hướng: là các học phần nhằm trang bị kiến thức cơ bản của ngành (cấp 4);

– Học phần tự chọn định hướng theo các chuyên ngành hẹp thuộc ngành (cấp 4):

+ Các học phần tự chọn được xây dựng theo nhóm học phần, mỗi nhóm nên có ít nhất 01 học phần cung cấp kiến thức toán (định hướng ứng dụng), 02 học phần toán (định hướng nghiên cứu);

+ Phần tự chọn của định hướng ứng dụng là các học phần nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế;

+ Phần tự chọn của định hướng nghiên cứu cung cấp kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học;

– Các Khoa (Viện) phụ trách các ngành (chuyên ngành) đào tạo trình độ thạc sĩ khi xây dựng chương trình đào tạo căn cứ vào đặc thù của ngành, chuyên ngành và thời lượng học phần có thể điều chỉnh số lượng tín chỉ trong phần Các học phần tự chọn cho phù hợp nhưng tổng thời lượng của chương trình đào tạo phải nằm trong khoảng 60 – 65 TC.