Cơ cấu tổ chức

Ban chỉ huy Phòng

 • Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS Đặng Ngọc Thanh (P802/S4)
 • Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Đại tá, TS. Trần Văn Bình (P815/S4)

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình (P801/S4)

 • Đại tá, PGS.TS Bùi Thu Lâm
 • Thượng tá, ThS. Bùi Khắc Thanh
 • Trung tá, ThS Đinh Văn Mão
 • Trung tá, ThS Nguyễn Văn Thắng

Bộ phận Quản lý NCS (P813/S4)

 • Trung tá, TS. Vũ Cao Cường
 • Thượng úy, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Bộ phận Quản lý Cao học (P801/S4)

 • Trung tá, ThS. Lê Văn Huy
 • Thiếu tá, ThS. Phạm Thị Thanh Tú

Văn thư (P803-S1):

 • Thượng tá CN, Đinh Thị Lan Thanh