NCS Trịnh Đình Chiến bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 23/10/2021, Phòng Sau đại học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trịnh Đình Chiến với đề tài Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật lữ đoàn tăng thiết giáp đánh địch tiến công đường bộ trong chiến dịch phản công”, Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; mã số: 9 86 02 20, do Trung tướng GS.TS Nguyễn Đình Chiến (Viện chiến lược Quốc phòng – BQP) và Đại tá, TS Lê Văn Toạ (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Dũng Tiến – Tổng cục Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng, PGS.TS Vũ Văn Kiểu – Viện Chiến lược Quốc phòng, Phản biện 1; Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc An, Học viện KTQS, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Thái, Học viện Quốc Phòng, Phản biện 3; Thượng tá, TS Đặng Đình Toàn, Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, TS Phạm Đức Minh, BTL Tăng – Thiết giáp, Ủy viên; Đại tá, PGS.TS Đỗ Bằng Đoàn, Học viện KTQS, Ủy viên.

Đến dự buổi bảo vệ của NCS Trịnh Đình Chiến, có đại diện chỉ huy Phòng Sau đại học, Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật, đại diện cơ quan công tác của NCS, gia đình, các bạn bè, đồng nghiệp.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Trịnh Đình Chiến trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

– Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), tác chiến phòng thủ chiến lược ở chiến trường miền Bắc, chiến dịch phản công (CDPC) quy mô vừa do Bộ tổ chức tiến hành trận đánh địch tiến công đường bộ có thể sử dụng lữ đoàn tăng thiết giáp (TTG) cùng với các đơn vị bộ binh tiêu diệt lực lượng địch không cho chúng phát triển vào sâu khu vực mục tiêu trọng yếu của ta. Trong những năm gần đây, đã có một số công trình, đề tài nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) lữ đoàn TTG trong một số loại hình chiến dịch nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu BĐKT lữ đoàn TTG đánh địch tiến công đường bộ trong CDPC.

  • Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

+ Xây dựng khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ BĐKT lữ đoàn TTG đánh địch tiến công đường bộ (TCĐB) trong CDPC;

+ Đề xuất nội dung, phương thức BĐKT, tổ chức sử dụng lực lượng kỹ thuật, chỉ huy, chỉ đạo BĐKT và một số giải pháp nâng cao khả năng BĐKT lữ đoàn TTG đánh địch TCĐB trong CDPC.

Hội đồng kết luận: Với số phiếu tán thành 7/7, Hội đồng nhất trí đánh giá. Luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Đình Chiến là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ khoa học quân sự theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Các kết quả nghiên cứu của luận án là tin cậy và có sức thuyết phục. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng  trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*