Thông tin LATS của NCS Vũ Ngọc Anh

Họ và tên NCS: Vũ Ngọc Anh

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng xử của kết cấu công trình ngầm chịu tác dụng của động đất với giản đồ gia tốc nhân tạo

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Mã  Mã số: 9 58 02 06.

Toàn văn luận án và TTLA: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*