Văn bản pháp quy

Các văn bản pháp quy về đào tạo sau đại học

STTSố văn bảnNgày ban hànhNội dung văn bảnCơ quan ban hành
1.11981/QĐ-TTg18/10/2016Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dânThủ tướng Chính phủ
 1.2 1982/QĐ-TTg18/10/2016Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt NamThủ tướng Chính phủ
1.301/2017/QĐ-TTg  17/10/2017 Quyết định về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Thủ tướng Chính phủ
 1.416/VBHN-BGDĐT08/5/2014Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩBộ GD&ĐT
1.507/2015/TT-BGDĐT16/4/2015Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩBộ GD&ĐT
1.609/2017/TT-BGDĐT04/4/2017Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩBộ GD&ĐT
1.7230 /HD-SĐH31/7/2017Trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học việnPhòng Sau đại học
1.8Danh sách ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học việnHọc viện

Các văn bản về đào tạo thạc sĩ

STTSố văn bảnNgày ban hànhNội dung văn bảnCơ quan ban hành
2.115/2014/TT-BGDĐT15/5/2015Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩBộ GD&ĐT
2.2674/QĐ-HV08/3/2017Quy định khối lượng tối thiểu trong khung chương trình đào tạo thạc sĩHọc viện
2.32534/QĐ-HV 12/7/2016Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học việnHọc viện
2.4206/HD-SĐH 20/6/2017Hướng dẫn tổ chức bảo vệ và chấm điểm luận văn thạc sĩPhòng Sau đại học
2.5923/HD-SĐH 28/3/2022Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Thay thế Quy chế 2534)Học viện

Các văn bản về đào tạo tiến sĩ

STTSố văn bảnNgày ban hànhNội dung văn bảnCơ quan ban hành
3.108/2017/TT-BGDĐT04/4/2017Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩBộ GD&ĐT
3.24692/QĐ-HV 17/12/2016Quy định khối lượng tối thiểu trong khung chương trình đào tạo tiến sĩHọc viện
3.33155/QĐ-HV 08/102010Ban hành Quy định tạm thời đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học việnHọc viện
3.42408/QĐ-HV 01/8/2017Phân công phụ trách các ngành và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩHọc viện
3.5231/HD-SĐH 31/7/2017Trình tự, thủ tục hoàn thành luận án đối với NCS đã được trả về đơn vịPhòng Sau đại học
3.62272/QĐ-HV06/7/2018Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học việnHọc viện
3.7401/TB-SĐH22/10/2018Quy định thẩm định ngoại ngữPhòng Sau đại học
3.8618/QC-HV03/3/2022Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (thay thế Quy chế 2272)Học viện