Thông tin LATS của NCS Phan Lê Duy

Họ và tên NCS: Phan Lê Duy

Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy hệ thống phanh ô tô đặc chủng trong quá trình khai thác ở điều kiện Miền Bắc Việt Nam”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 9 52 01 16

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin đóng góp mới của LA: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*