NCS Phan Lê Duy bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Chiều ngày 20/9/2023, Phòng Sau đại học phối hợp với Viện Cơ khí động lực tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phan Lê Duy (khóa 38/V5) về đề tài Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy hệ thống phanh ô tô đặc chủng trong quá trình khai thác ở điều kiện Miền Bắc Việt Nam, Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; mã số: 9 52 01 16  do Đại tá,. PGS.TS Nguyễn Văn Dũng (Học viện KTQS) và Thượng tá, TS Vũ Ngọc Tuấn (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, GS.TS Vũ Đức Lập – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Tần – Học viện KTQS, Phản biện 1; PGS.TS Nông Văn Vìn – Trường ĐHSPKT Hưng Yên, Phản biện 2; PGS.TS Vũ Văn Tấn – Trường ĐH GTVT, Phản biện 3; Thượng tá, TS Nguyễn Trường Sinh – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Bùi Hải Triều – Trường ĐH CNGTVT , Ủy viên;  PGS.TS Vũ Tuấn Đạt – Trường ĐH GTVT, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Phan Lê Duy trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

* Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

 • Về ý nghĩa khoa học:
 • Đây là công trình nghiên cứu về ứng dụng phương pháp hướng mục tiêu để phân tích đánh giá độ tin cậy hệ thống phanh trong khai thác xe quân sự.
 • Thuật toán phân tích độ tin cậy được đề xuất trong luận án đảm bảo cơ sở khoa học, hợp lý và logic.
 • Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học, làm cơ sở cho việc ứng dụng phương pháp hướng mục tiêu nghiên cứu độ tin cậy cho các hệ thống khác trong khai thác.
  • Về ý nghĩa thực tiễn:
 • Phân tích đánh giá độ tin cậy cho hệ thống phanh khí nén nhiều dòng trên xe đặc chủng Kamaz-5320, có thể làm cơ sở khoa học cho định hướng điều chỉnh quy định bảo dưỡng, sửa chữa ô tô đặc chủng phù hợp với điều kiện khai thác sử dụng ở Miền Bắc Việt Nam.
 • Thuật toán đề xuất giúp nâng cao hiệu suất phân tích, đánh giá độ tin cậy theo phương pháp hướng mục tiêu cho hệ thống bất kỳ, làm cơ sở cho việc phát triển các công cụ nhúng, các ứng dụng máy tính về nghiên cứu độ tin cậy, tiết kiệm thời gian và chi phí tính toán.

* Những đóng góp mới của luận án:

 • Luận án đã ứng dụng thành công phương pháp hướng mục tiêu trong phân tích, đánh giá độ tin cậy của hệ thống phanh trên ô tô Kamaz 5320, phân tích ảnh hưởng của đặc điểm hệ thống đến sự suy giảm độ tin cậy.
 • Đây là công trình khoa học đầu tiên trong nước về ứng dụng phương pháp hướng mục tiêu để phân tích, đánh giá độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho định hướng điều chỉnh quy định bảo dưỡng, sửa chữa ô tô đặc chủng phù hợp với điều kiện khai thác sử dụng ở Miền Bắc Việt Nam.
 • Đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp thực nghiệm gia cường, thiết kế, chế tạo, lắp đặt buồng được thực nghiệm và sa bàn đầy đủ của hệ thống phanh khí nén xe Kamaz-5320.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Phan Lê Duy là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Phan Lê Duy./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*