NCS Nguyễn Hữu Thắng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 06/9/2023, Phòng Sau đại học phối hợp với Khoa Vũ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hữu Thắng (khóa 36) về đề tài Nghiên cứu chuyển động và tản mát của đạn súng bắn dưới nước, Ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01; do Đại tá PGS.TS Nguyễn Hải Minh (Học viện KTQS)Thượng tá, PGS.TS Đào Văn Đoan (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, GS.TS Nguyễn Thái Dũng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TSKH Vũ Duy Quang – Đại học BKHN, Phản biện 1; Thiếu tướng,  PGS.TS Nguyễn Ngọc Chương – Tổng cục CNQP, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Đặng Ngọc Thanh – Học viện KTQS, Phản biện 3; Đại tá, PGS.TS Phạm Đức Hùng – Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, TS Phạm Hồng Sơn – Tổng cục CNQP, Ủy viên; Thượng tá, TS Nguyễn Hòa Bình – Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Hữu Thắng trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

* Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Trên kết quả xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả quá trình thuật phóng trong, quá trình chuyển động trong không gian có kể đến sự uốn cong trục khoang của đạn bắn dưới nước, luận án đã nghiên cứu được tản mát điểm chạm và đánh giá ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đầu đạn đến các đặc trưng tản mát điểm chạm; các kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung vào lý thuyết thiết kế các loại đạn bắn dưới nước.

– Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được áp dụng vào để thiết kế mới hoặc cải tiến các loại đạn tương tự nhằm nâng cao tầm bắn và độ chụm cho các loại đạn bắn dưới nước.

            * Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Các kết quả chính đạt được của luận án:

Từ việc phân tích các đặc điểm hiện tượng bắn dưới nước, luận án đã xây dựng nên mô hình thuật phóng trong và mô hình chuyển động không gian của đạn bắn dưới nước có kể đến sự uốn cong của trục khoang, từ đó khảo sát ảnh hưởng một số thông số điều kiện nhồi đến quy luật thay đổi áp suất khí thuốc lớn nhất và tốc độ đầu nòng của đạn; ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đầu đạn đến ổn định chuyển động và tầm bắn. Bằng cách áp dụng thuật toán mô phỏng ngẫu nhiên Monte Carlo, luận án đã đánh giá được trọng phần ảnh hưởng một số thông số kết cấu đầu đạn đến các đặc trưng tản mát điểm chạm, làm cơ sở để đưa ra những khuyến nghị trong kiểm soát dung sai chế tạo, đảm bảo các chỉ tiêu tản mát điểm chạm theo điều kiện công nghệ trong nước.

Những đóng góp mới của luận án:

+ Xây dựng mô hình thuật phóng trong của hiện tượng bắn khi coi chuyển động của đầu đạn và cột nước trong nòng là một vật thể có tốc độ và khối lượng biến đổi, có xét đến ảnh hưởng của lực cản dưới nước;

+ Xây dựng mô hình chuyển động không gian của đạn bắn dưới nước có kể đến sự uốn cong của trục khoang. Từ đó xác định ảnh hưởng của một số thông số đến tính ổn định chuyển động và tầm bắn;

+ Ứng dụng mô hình ngẫu nhiên và hiện tượng tản mát để đánh giá ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đầu đạn đến tản mát điểm chạm khi bắn dưới nước.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Thắng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Nguyễn Hữu Thắng./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*