Thông tin LATS của NCS Hoàng Đăng Cường

Họ và tên NCS: Hoàng Đăng Cường

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải thiện băng thông và tăng ích của ăng-ten mảng phản xạ tái cấu hình cho các hệ thống thông tin vô tuyến”

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*