Quy chế đào tạo tiến sĩ

1. Các chế, quy định hiện hành về đào tạo Tiến sĩ

(Áp dụng cho từ Khóa 37 (tuyển sinh năm 2017) về trước)

STTSố văn bảnNgày ban hànhNội dung văn bảnCơ quan ban hành
110/2009/TT-BGD-ĐT07/5/2009Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩBộ Giáo dục và Đào tạo
205/2012/TT-BGD-ĐT12/02/2012Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo
33155/QĐ-HV08/102010Quy định tạm thời đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học việnHọc viện KTQS

2. Các quy chế, quy định mới về đào tạo Tiến sĩ

(Áp dụng cho từ Khóa 38 (tuyển sinh năm 2018) về sau)

STTSố văn bảnNgày ban hànhNội dung văn bảnCơ quan ban hành
108/2017/TT-BGDĐT04/4/2017Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩBộ Giáo dục và Đào tạo
22272/QĐ-HV06/7/2018Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-HVHọc viện KTQS