Cơ cấu tổ chức

Ban chỉ huy Phòng

  • Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS Đặng Ngọc Thanh (P802/S4)
  • Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Thượng tá, TS Trần Ngọc Châu (P815/S4)

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình (P801/S4)

  • Thượng tá, ThS Nguyễn Ngọc Khánh
  • Thượng tá, ThS Đinh Văn Mão

Bộ phận Quản lý NCS (P813/S4)

  • Thượng tá, TS Vũ Cao Cường
  • Đại úy, ThS Nguyễn Thị Thu Hường

Bộ phận Quản lý Cao học (P801/S4)

  • Trung tá, ThS Lê Văn Huy
  • Trung tá, ThS Phạm Thị Thanh Tú

Văn thư (P803-S1):

  • Thượng tá CN, Đinh Thị Lan Thanh