Thạc sĩ

Các ngành đào tạo Thạc sĩ

STTMã ngànhTên ngànhKhoa chủ quản
18 52 03 01Kỹ thuật hóa họcKhoa Hóa-Lý kỹ thuật
28 48 01 01Khoa học máy tínhKhoa Công nghệ thông tin
38 48 01 03Kỹ thuật phần mềmKhoa Công nghệ thông tin
48 48 01 04Hệ thống thông tinKhoa Công nghệ thông tin
58 52 01 03Kỹ thuật cơ khíKhoa Cơ khí
68 52 01 01Cơ kỹ thuậtKhoa Cơ khí
78 44 01 07Cơ học vật rắnKhoa Cơ khí
88 52 01 16Kỹ thuật cơ khí động lựcKhoa Động lực
98 52 01 14Kỹ thuật Cơ Điện tửKhoa Hàng không Vũ trụ
108 52 02 16Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaKhoa Kỹ thuật điều khiển
118 52 02 03Kỹ thuật điện tửKhoa Vô tuyến Điện tử
128 52 02 04Kỹ thuật ra đa – dẫn đườngKhoa Vô tuyến Điện tử
138 58 02 06Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệtViện Công trình đặc biệt
148 58 02 04Kỹ thuật xây dựng công trình ngầmViện Công trình đặc biệt
158 58 02 05Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngViện Công trình đặc biệt
168 86 02 14Chỉ huy, quản lý kỹ thuậtKhoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật
178 34 04 12Quản lý Khoa học và Công nghệKhoa Cơ khí