Thông tin LATS của NCS Phạm Mạnh Hà

Họ và tên NCS: Phạm Mạnh Hà

Tên đề tài: “Nghiên cứu cải tiến mạch san bằng, mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ trong máy thu quang”

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*