Thông tin LATS của NCS Đỗ Văn Sĩ

Họ và tên NCS: Đỗ Văn Sĩ

Tên đề tài: ” Nghiên cứu ảnh hưởng của rung khử ứng suất dư đến độ bền mỏi của chi tiết

Ngành: Cơ kỹ thuật; Mã số: 9 52 01 01

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*