NCS Fongsamouth PHONHTHILAT bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 28/5/2022, Phòng Sau đại học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Fongsamouth PHONHTHILAT về đề tài Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới”, Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; mã số: 9.86.02.20; do Thiếu tướng Phạm Dũng Tiến (Tổng cục Kỹ thuật) và Đại tá, Lê Văn Tọa (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình – Viện Chiến lược Quốc Phòng, Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn – Học viện Quốc phòng, Phản biện 1; Đại tá, TS Đỗ Anh Tuấn – Tổng cục Kỹ thuật, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc An – Học viện KTQS, Phản biện 3; Đại tá, PGS.TS Hồ Đức Vinh – Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, GS.TS Hướng Xuân Thạch – Học viện KTQS, Ủy viên; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Thái – Học viện Quốc phòng, Ủy viên.

Đến dự buổi bảo vệ của NCS Fongsamouth PHONHTHILAT, về phía Học viện có: Trung tướng, GS.TSKH.NGND Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện; Đại tá, GS.TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện; về phía cơ quan công tác của NCS có Đại tá Vongxay INTHAKHAM – Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam. Đến dự buổi bảo vệ của NCS Fongsamouth PHONHTHILAT còn có chỉ huy các cơ quan đơn vị: Phòng Sau đại học, Phòng Chính trị, Phòng Đào tạo, Phòng HTQT&QLLHSQS, Hệ Quốc tế, Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Fongsamouth PHONHTHILAT trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

– Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Công tác kỹ thuật (CTKT) quân sự là một trong các mặt công tác quan trọng của quân đội nói chung, Quân đội nhân dân (QĐND) Lào nói riêng. Để CTKT hoạt động hiệu quả, cần có cơ chế quản lý phù hợp. Trong những năm qua, ngành Kỹ thuật QĐND Lào đã có nhiều cố gắng trong tổ chức CTKT, cơ chế quản lý CTKT đã hình thành và được duy trì. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào, tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật và phương thức tiến hành CTKT của QĐND Lào có một số thay đổi dẫn đến sự thay đổi của cơ chế quản lý CTKT. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý CTKT Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới là việc làm cần thiết, có tính thời sự và có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn trong tình hình hiện nay.

–  Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

+  Làm rõ và thống nhất được nhận thức về quản lý CTKT và cơ chế quản lý CTKT;

+ Xây dựng được khái niệm, mục tiêu, yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý CTKT trong tình hình mới;

+ Phân tích, làm rõ được các yếu tố tác động đến hoàn thiện cơ chế quản lý CTKT Quân đội nhân dân Lào;

+ Đánh giá đúng và sát thực trạng cơ chế quản lý CTKT của Quân đội nhân dân Lào;

+ Đề xuất được các nội dung, giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý CTKT Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Fongsamouth PHONHTHILAT là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, các công trình đã công bố của tác giả phản ánh được các kết quả nghiên cứu chính của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Fongsamouth PHONHTHILAT.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng Nguyễn Công Định – Giám đốc Học viện đã phát biểu chúc mừng NCS Fongsamouth PHONHTHILAT bảo vệ thành công LATS cấp Học viện, chúc mừng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào có thêm một cán bộ có trình độ cao để tham mưu cho Bộ Quốc phòng Lào về công tác chỉ huy, quản lý kỹ thuật quân sự trong tình hình mới. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Định nhấn mạnh, Học viện KTQS là một trong những trường trọng điểm của Quân đội, Quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học kỹ thuật, chỉ huy tham mưu kỹ thuật  cho quân đội và cả nước cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho bạn bè quốc tế. NCS Fongsamouth là NCS quốc tế đầu tiên bảo vệ thành công LATS tại Học viện. Trong thời gian tới, Học viện hy vọng tiếp tục đào tạo thêm những đồng chí có trình độ tiến sĩ khoa học, kỹ thuật, chỉ huy quản lý kỹ thuật cho Quân đội Lào và Quân đội các nước khác.

Phát biểu chúc mừng NCS, ngài Đại tá Vongxay INTHAKHAM, Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các Thủ trưởng, các vị đại biểu, các nhà khoa học đã dành nhiều sự quan tâm cho các cán bộ quân đội nhân dân Lào trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện. Đây là sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam tới Đảng, Nhà nước và QĐND Lào, là tình cảm đặc biệt thủy chung gắn bó giữa hai Đảng, Nhà nước Quân đội và nhân dân hai nước.

Kết thúc buổi bảo vệ, NCS Fongsamouth PHONHTHILAT đã bày tỏ sự cảm ơn đến các Thủ trưởng, các đại biểu và đặc biệt là các nhà khoa học trong Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, cùng các cán bộ, giảng viên trong Khoa Chỉ huy TMKT đã tạo điều kiện, quan tâm, dành nhiều tâm huyết truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để NCS vượt qua khó khăn về ngôn ngữ, có được kết quả như ngày hôm nay. NCS Fongsamouth cũng đã hứa sau khi về nước sẽ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, ngành kỹ thuật nói riêng và quân đội nhân dân Lào nói chung về những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã quan tâm sâu sắc giúp đỡ mọi mặt cho cán bộ, học viên quân đội nhân dân Lào học tập, rèn luyện tại Việt Nam và tại Học viện KTQS để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dựng xây và bồi đắp mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*