Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lan Anh

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Lan Anh

Tên đề tài luận án: “Developping efficient localization and motion planning systems for a wheeled mobile robot in a dynamic environment” (Tên tiếng Việt: “Phát triển hệ thống định vị và lập kế hoạch chuyển động hiệu quả cho robot dạng bánh trong môi trường động“)

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 9 52 02 16.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*