Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tạ Văn Thành

Họ và tên NCS: Tạ Văn Thành

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh các sai lệch kênh trong ADC ghép xen thời gian

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*