Hội thảo (seminar) LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Hà bằng hình thức trực tuyến

Học viện KTQS tổ buổi hội thảo (seminar) bằng hình thức trực tuyến LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Hà (ngành: Toán ứng dụng; mã số: 9460112). Tên đề tài luận án “Một số phương pháp giải bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động”

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021.

* Các nhà khoa học quan tâm đăng ký tham dự bằng hình thức gửi email đề nghị (trước 16h30 ngày 14/9/2021) đến địa chỉ hòm thư: phongsaudaihoc_hvktqs@lqdtu.edu.vn. Trân trọng!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*