Thông tin LATS của NCS Vũ Trung Hiếu

Họ và tên NCS: Vũ Trung Hiếu

Tên đề tài: “Nghiên cứu tính toán chiều sâu lún vệt bánh xe lớp bê tông nhựa mặt đường ô tô trong điều kiện Việt Nam”

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 9 58 02 05

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*