Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Lê Phạm Bình

Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Phạm Bình, về đề tài: Linear Static and Dynamic Analysis of FGM Porous Nanoplates Resting on Elastic Foundation Using Nonlocal Elasticity Theory(tên tiếng Việt: “Phân tích tuyến tính tĩnh và động lực học của tấm nano bằng vật liệu xốp cơ tính biến thiên sử dụng lý thuyết đàn hồi phi cục bộ”).

Ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01.

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2023;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Thông tin Luận án xem tại đây:

Toàn văn luận án

Tóm tắt luận án

Trang thông tin luân án

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*