Thông tin LATS của NCS Vũ Xuân Bảng

Họ và tên NCS: Vũ Xuân Bảng

Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy luật phá vỡ đất đá của lượng nổ dạng phẳng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Mã số: 9 58 02 06

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*