Thông tin LATS của NCS Nguyễn Duy Đạt

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Đạt

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống thủy lực dẫn động thiết bị công tác của máy đào, gắp bom đạn điều khiển từ xa

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 9 52 01 16

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*