Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Luận

Họ và tên NCS: Vũ Văn Luận

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ động chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Mã số: 9 86 02 20

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*