HỌC VIỆN KTQS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ LẦN THỨ XIX – NĂM 2024

Trong 02 ngày 25,26/4/2024, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIX – năm 2024. Hội nghị sẽ được tổ chức tại phiên toàn thể (từ 8h00 đến 11h00 ngày 25/4/2024) và 16 phiên tiểu ban của Hội nghị (từ 13h30 ngày 25/4/2024 đến 17h30 ngày 26/4/2024). Thông tin chi tiết về Hội nghị như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN TOÀN THỂ

NỘI DUNG BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ

Vật liệu bán dẫn thế hệ mới: Thách thức và cơ hội (Next-generation seminconducting materials – challenges and opportunity)

Một số định hướng phát triển UAV quân sự tại Việt Nam (Development directions of military UAV in Vietnam)

Tổng quan về thiết kế vi mạch: xu hướng, cơ hội và thách thức (Overview of IC design: trends, opportunities and challenges)

Năng lượng Hydrogen tại Việt Nam, tiềm năng, cơ hội và thách thức dưới góc nhìn của Công nghệ hóa học (Hydrogen energy in Vietnam, potential, opportunity and challenge under chemical-engineering perspective)

Laser sinh học thông minh dùng cho chăm sóc sức khỏe (Smart biolasers for healthcare)

Nhận dạng khuôn mặt: Tóm tắt công nghệ và ứng dụng (Face recognition – Brief techniques and applications)

KỶ YẾU TOÀN VĂN CỦA HỘI NGHỊ (Tập 1, Tập 2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*