Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Sái Văn Thuận

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Sái Văn Thuận, về đề tài: Nghiên cứu thiết kế phần cứng thực hiện các hàm toán học điển hình trên cơ sở phương pháp xấp xỉ áp dụng trong xử lý tín hiệu số”.

Ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Thong_tin_tom_tat_LA-Thuan

ND_tomtat_Thuan-chuan

Luan an TS-Thuan