Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Trần Anh Thắng

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Anh Thắng, về đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Download;

[1]. Trich yeu luan an – Tran Anh Thang

[2]. Thong tin dong gop moi cua LA – Tran Anh Thang (Anh Viet)

[3]. Luan an tien si ky thuat – Tran Anh Thang

[4]. Tom tat LATS – Tran Anh Thang