No Picture

Đề tài nghiên cứu

September 15, 2017 admin 0

DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (Kèm theo Thông báo tuyển sinh SĐH số:  4750  /TB-HV ngày 29 […]

No Picture

Bài báo khoa học

September 13, 2017 admin 0

Bài báo khoa học là một điều kiện bắt buộc để NCS có thể bảo vệ luận án tiến sĩ. Để được bảo vệ NCS […]