NCS Vũ Xuân Bảng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 24/8/2023, Phòng Sau đại học phối hợp với Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Xuân Bảng về đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy luật phá vỡ đất đá của lượng nổ dạng phẳng, Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 9 58 02 06; do Đại tá, PGS.TS Đàm Trọng Thắng (Học viện KTQS)Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trí Tá (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TS Võ Trọng Hùng – Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phạm Văn Hòa – Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Phản biện 1; GS.TS Nhữ Văn Bách – Hội Kỹ thuật nổ mìn Việt Nam, Phản biện 2; Đại tá, TS Lê Đình Tân – Binh chủng Công binh, Phản biện 3; Đại tá, TS Ngô Ngọc Thủy – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Hồ Sĩ Giao – Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, Ủy viên; Đại tá, TS Trần Văn Doanh – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Vũ Xuân Bảng trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

* Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

– Các kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần hoàn thiện thêm các nghiên cứu khoa học trước đó về nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá, tối ưu hóa bố trí lượng nổ và giảm khối lượng sử dụng thuốc nổ, hoàn thiện hệ thống lý luận phá hủy, đập vỡ đất đá dùng lượng nổ dạng phẳng. Khi sử dụng lượng nổ dạng phẳng (nhóm lượng nổ dài song song) hợp lý sẽ quyết định chất lượng đập vỡ và hiệu quả của công tác nổ mìn.

– Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo và hướng dẫn thí nghiệm trong tính toán, thiết kế, điều khiển nâng cao hiệu quả đập vỡ của các hộ chiếu nổ phục vụ xây dựng các công trình quốc phòng, giao thông, thủy lợi, khai thác mỏ… với các điều kiện nổ ngầm, nổ trong môi trường có mặt thoáng phụ và nổ trong môi trường hữu hạn.

            * Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Nghiên cứu lý thuyết, xây dựng chương trình tính toán khảo sát trường năng lượng nổ xung quanh lượng nổ dạng phẳng trong môi trường đất đá vô hạn theo lý thuyết thủy động lực học nổ.

– Thiết lập các quy luật thực nghiệm của 3 dạng lượng nổ (tập trung, dài, dạng phẳng) với các điều kiện nổ trong môi trường vô hạn, có mặt thoáng phụ và hữu hạn.

– Đánh giá ảnh hưởng của hình dạng lượng nổ và điều kiện mặt thoáng đến MĐĐVĐĐ.

– Nghiên cứu về ảnh hưởng của khoảng cách giữa các lượng nổ đến kích thước vùng phá hủy, chỉ tiêu thuốc nổ và sự phân bố thành phần cỡ hạt.

– Đề xuất phương pháp tính toán kích thước trung bình cỡ hạt của các dạng lượng nổ khác nhau phụ thuộc vào năng lượng nổ (chỉ tiêu thuốc nổ), hình dạng lượng nổ, điều kiện môi trường nổ dựa trên các hệ số thực nghiệm.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Xuân Bảng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Vũ Xuân Bảng./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*