Thông tin LATS của NCS Phùng Mạnh Cường

Họ và tên NCS: Phùng Mạnh Cường

Tên đề tài: ” Nghiên cứu dao động thẳng đứng của ô tô theo các mô hình khác nhau có tính đến hiện tượng mất liên kết giữa bánh xe và mặt đường

Ngành: Cơ kỹ thuật; Mã số: 9 52 01 01

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*