Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trịnh Nguyên

Họ và tên NCS: Nguyễn Trịnh Nguyên

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp điều khiển hệ thống treo bán tích cực bằng ánh xạ bảng

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 9 52 01 16

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*