Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thế Dũng

Họ và tên NCS: Nguyễn Thế Dũng.

Tên đề tài luận án: “Khảo sát chế độ làm việc ổn định của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn có sơ đồ liên hợp với liều phóng cơ bản làm từ thuốc phóng keo”

Ngành: Cơ kỹ thuật; Mã số: 9 52 01 01.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*