Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Trần Quý Đức

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Quý Đức, về đề tài: Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 9 58 02 06.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Download: