Thông tin LATS của NCS Trần Văn Hùng

Họ và tên NCS: Trần Văn Hùng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu trạng thái ứng suất-biến dạng của vỏ trụ composite có cơ tính biến thiên chịu tải trọng cơ, nhiệt trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao Quasi-3D

Ngành: Cơ kỹ thuật; Mã  Mã số: 9 52 01 01.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*