Thông tin LATS của NCS Thiều Hữu Cường

Họ và tên NCS: Thiều Hữu Cường

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng các phương pháp nghịch chuyển cho ước lượng độ cao rừng sử dụng ảnh PolInSAR

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã  Mã số: 9 52 02 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*