Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Hà

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Hà

Tên đề tài luận án: Thuật toán giải một số lớp bài toán cân bằng và điểm bất động

Ngành: Toán ứng dụng; Mã số: 9 46 01 12.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*