Thông tin LATS của NCS Nguyễn Chí Thọ

Họ và tên NCS: Nguyễn Chí Thọ

Tên đề tài luận án: Phân tích dao động kết cấu hệ dầm, khung không gian có lắp thiết bị tiêu tán năng lượng chịu tải trọng ngẫu nhiên

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Mã số: 9 58 02 06.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*