Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Khắc

Họ và tên NCS: Phạm Văn Khắc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong giai đoạn mới

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Mã số: 9 86 02 20.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*