Thông tin LATS của NCS Ngô Văn Toàn

Họ và tên NCS: Ngô Văn Toàn

Tên đề tài luận án: Tổng họp thuật toán điều khiển hạ cánh theo chương trình cho máy bay không người lái cỡ nhỏ”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã  Mã số: 9 52 02 16.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*