Thông tin LATS của NCS Mai Đình Sinh

Họ và tên NCS: Mai Đình Sinh

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 9460110

Tên đề tài: ” FUZZY CLUSTERING TECHNIQUES FOR REMOTE SENSING IMAGES ANALYSIS

Tóm tắt LA: xem tại đây

Toàn văn LA: xem tại đây

Trang thông tin LA: xem tại đây

Thời gian buổi bảo vệ: 14h00, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: P511, nhà S1, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*