Thông tin LATS của NCS Vũ Đức Mạnh

Họ và tên NCS: Vũ Đức Mạnh.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tăng cường làm mát cho cánh phun cao áp của động cơ tuabin khí tàu thủy

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 9 52 01 16.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*