Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên NCS: Nguyễn Anh Tuấn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tổ chức và cơ tính hợp kim nhôm ADC12 trong quá trình đúc máng nghiêng và tạo hình bán lỏng

Ngành: Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 9 52 01 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*