Thông tin LATS của NCS Khổng Đức Chiến

Họ và tên NCS: Khổng Đức Chiến

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu, chế tạo cảm biến áp lực hữu cơ màng mỏng PU định hướng ứng dụng cho IoT

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*