Phòng Sau đại học tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2018 – 2019

Sáng 12/8/2019, Phòng Sau đại học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2018 – 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Công Định – Giám đốc Học viện. Dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí cán bộ, nhân viên của Phòng Sau đại học.

Tại Hội nghị, Đại tá Bùi Thu Lâm – Trưởng phòng Sau đại học đã đọc bản Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2018 – 2019. Bản Dự thảo Báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ chính và đánh giá chân thực về những thuận lợi, khó khăn cũng như những mặt còn hạn chế trong năm học 2018 – 2019, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020. Hội nghị nhất trí cao với bản Dự thảo Báo cáo, các cán bộ, nhân viên trong Phòng đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp cho bản Dự thảo được hoàn thiện hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện đã biểu dương những thành tích đạt được của Phòng. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm học tới, với tinh thần toàn Học viện phấn đấu phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, xây dựng nhà trường thông minh… đặt ra yêu cầu đối với tập thể Phòng Sau đại học cần chú trọng sự đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, đặc biệt phải phát huy tính phối hợp giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với bộ phận. Trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học, cần tăng cường phân cấp nhiệm vụ, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Phòng cần làm tốt công tác chính trị, tạo được bầu không khí đồng thuận cao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hậu phương quân đội; đặc biệt cần làm tốt công tác tập trung trí tuệ, đầu tư nhân lực, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, trợ lý, nhân viên của Phòng nhằm khắc phục hạn chế của năm trước và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm học mới, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; ngoài ra, Phòng cần tăng cường bám nắm cơ quan cấp trên để triển khai các nhiệm vụ kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Thay mặt tập thể Phòng Sau đại học, đồng chí Trưởng phòng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đồng chí Giám đốc, đồng thời lĩnh hội và thể hiện quyết tâm sớm triển khai các nhiệm vụ mà đồng chí Giám đốc đã chỉ ra.

Cũng tại Hội nghị lần này, tập thể Phòng Sau đại học đã nhất trí đề nghị Học viện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường; danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 03 đồng chí Vũ Cao Cường, Lê Văn Huy, Đinh Thị Lan Thanh và đề nghị Học viện khen thưởng giai đoạn 2014 – 2019 cho đồng chí Lê Văn Huy.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị đã kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên. Tin tưởng rằng, trong năm học mới, Phòng Sau đại học sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ vào sự phát triển chung của toàn Học viện.