Học viện KTQS bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Trần Thị Hoàng Anh

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Anh, về đề tài: Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp.

Ngành: Toán ứng dụng; mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 8 năm 2019;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!