Nghiên cứu sinh Trần Tiến Quyên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 13/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Tiến Quyên với đề tàiNghiên cứu bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển Đồng bằng Bắc Bộ; ngành: Chỉ huy, Quản lý kỹ thuật; mã số: 9.86.02.20 do Đại tá, PGS.TS Phí Văn Tuấn và Đại tá, TS Nguyễn Phương Hòa hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn – Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng, PGS.TS Vũ Văn Kiểu – Viện Chiến lược/BQP, Phản biện 1; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Kim Thành – Học viện Quốc phòng, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc An – Học viện KTQS, Phản biện 3; Đại tá, TS Lê Văn Tọa – Học viện KTQS, Thư ký; Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Dũng Tiến – Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên; Đại tá, PGS.TS Đỗ Bằng Đoàn – Học viện KTQS, Ủy viên.

Đề tài của nghiên cứu sinh là phù hợp với mã số chuyên ngành đào tạo và không trùng lặp với bất kỳ các công trình nghiên cứu nào đã công bố trước đây.

Luận án có tính cấp thiết, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tác chiến phòng thủ (TCPT) tỉnh, thành phố là hoạt động tác chiến mới trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có tính tổng hợp; do quân, dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tiến hành, lấy lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương làm nòng cốt. Nằm ở vị trí tiền tiêu của quân khu trọng điểm, trên hướng chiến lược thuộc chiến trường trọng yếu của đất nước, các tỉnh, thành phố ven biển Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) có vị trí đặc biệt quan trọng trong TCPT quân khu và TCPT chiến lược. Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), bộ phận bảo đảm quan trọng, trực tiếp tạo và duy trì sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ TCPT, giữ vững địa bàn, tạo thế và thời cơ có lợi, phối hợp với chủ lực đánh bại địch tiến công của địch, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh, thành phố, góp phần bảo vệ vững chắc Quân khu và Thủ đô Hà Nội. Về lý luận, đã có một số công trình nghiên cứu về xây dựng và hoạt động của KVPT nói chung; tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về BĐKT cho LLVT địa phương trong TCPT trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển ĐBBB. Thực tiễn, những năm qua, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước đã xây dựng các tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc;song trước sự thay đổi của các yếu tố chủ quan, khách quan đã tác động lớn tới BĐKT cho LLVT địa phương trong TCPT. Thông qua các cuộc diễn tập, BĐKT còn bộc lộ một số bất cập cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung phát triển phù hợp tình hình mới.

Luận án hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và có những đóng góp mới sau đây:

Đề xuất được khái niệm; xác định đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ BĐKT; Đề xuất hệ thống nội dung BĐKT, mô hình dự trữ VKTBKT, nhu cầu nhân lực kỹ thuật bảo đảm trong điều kiện địch tạm chiếm; phương thức BĐKT; tổ chức sử dụng lực lượng kỹ thuật; cơ chế lãnh đạo, điều hành, chỉ huy, chỉ đạo tổ chức BĐKT; mối quan hệ giữa các lực lượng trong TCPT tỉnh, thành phố; đề xuất 5 giải pháp nâng cao khả năng BĐKT cho LLVT địa phương TCPT trên địa bàn tỉnh, thành phố ven biển ĐBBB. Đây là những đóng góp nổi bật, có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn và tính khả thi cao.

Luận án được trình bày trong 4 chương, có kết cấu và dung lượng hợp lý. Các số liệu sử dụng trong luận án được trích dẫn rõ ràng, trung thực và phản ánh khách quan vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng phù hợp với loại hình đề tài. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực kết cấu, nội dung của bản luận án.

Nghiên cứu sinh công bố được 5 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín; có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đạt xuất sắc. Các bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học đều phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu của luận án, chất lượng tốt.

Báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi của NCS tốt, phản ánh trình độ năng lực, khả năng nghiên cứu, nắm vững kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu sinh có triển vọng trong nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học quân sự.

Luận án của NCS Trần Tiến Quyên là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; các số liệu sử dụng trong luận án được trích dẫn rõ ràng, trung thực, phản ánh khách quan. Luận án có đóng góp mới, đề xuất của luận án có cơ sở khoa học, có tính khả thi và phù hợp với địa bàn các tỉnh ven biển ĐBBB. Khối lượng, nội dung, bố cục và hình thức trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục &Đào tạo.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Trần Tiến Quyên đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ. Chúc đồng chí thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật/Học viện KTQS – nơi đồng chí công tác.