Nghiên cứu sinh Đàm Việt Phương bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 15/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đàm Việt Phương với đề tàiNghiên cứu động lực học của tên lửa có tính đến ảnh hưởng của yếu tố đàn hồi; ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01 do Đại tá, PGS.TS Vũ Quốc Trụ hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Đại tá, GS.TS Hoàng Xuân Lượng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TSKH Đào Huy Bích – Đại học QGHN, Phản biện 1; GS.TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học/Viện HLKH&CNVN, Phản biện 2; GS.TS Nguyễn Văn Lệ – Đại học Thủy lợi, Phản biện 3; Thượng tá, PGS.TS Đoàn Trắc Luật – Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, PGS.TS Trịnh Hồng Anh – Viện KH&CNQS, Ủy viên; Trung tá, PGS.TS Nguyễn Văn Dũng – Học viện KTQS, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Đàm Việt Phương phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01 theo quyết định số 6521/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài luận án có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Nghiên cứu thiết kế và tiến tới chế tạo tên lửa là một nhiệm vụ cấp thiết quan trọng đối với các nhà khoa học nước ta nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng cho đất nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó khăn phức tạp cả về mặt khoa học và công nghệ. Để giải quyết vấn đề lớn cần nhiều sự đóng góp của các nghiên cứu trên từng lĩnh vực liên quan. Do vậy luận án đi vào nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng chống uốn, sự thay đổi vị trí khối tâm, đặc tính của lực đẩy động cơ phản lực lên chuyển động của tên lửa đàn hồi làm cơ sở khoa học phục vụ cho thiết kế ban đầu cải thiện độ chính xác và tầm bắn cho tên lửa, góp phần giải quyết nhiệm vụ đặt ra.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án như sau:

– Ứng dụng nguyên lý Hamilton, phương trình Lagrange cho cơ hệ đàn hồi-biến đổi khối lượng để xây dựng hệ phương trình chuyển động của tên lửacó tính đến ảnh hưởng của độ cứng chống uốn, sự thay đổi vị trí khối tâm trong không gian 3 chiều.

– Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán chuyển động của tên lửa.

– Khảo sát ảnh hưởng của độ cứng chống uốn, sự thay đổi vị trí khối tâm đến động lực học của tên lửa trong không gian 2 chiều.Đưa ra hệ số biểu diễn độ giảm lực đẩy hiệu dụng do yếu tố đàn hồi gây ra.

Với số phiếu tán thành 7/7, Luận án của NCS Đàm Việt Phương được đánh giá là một công trình khoa học mà tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩkỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục vàĐào tạovà của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.