Nghiên cứu sinh Phạm Thành Đồng bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 18/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thành Đồng với đề tàiNghiên cứu xác định đặc trưng khí động lực của cánh quay trực thăng xét đến sự tương tác với thân và mặt giới hạn; ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01 do Đại tá, PGS.TS Phạm Vũ Uy và Đại tá, PGS.TS Đặng Ngọc Thanh hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TSKH Nguyễn Đức Cương – Hội HKVT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Thế Mịch – Đại học BKHN, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Minh Xuân – Đại học Thăng Long, Phản biện 2; PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Học viện KTQS, Phản biện 3; Đại tá, PGS.TS Vũ Quốc Trụ – Học viện KTQS, Thư ký; GS.TSKH Vũ Duy Quang – Đại học BKHN, Ủy viên; Thượng tá, PGS.TS Đoàn Trắc Luật – Học viện KTQS, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Phạm Thành Đồng phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01 theo quyết định số 6521/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Luận án có kết cấu luận án hợp lý, gồm phần mở đầu, 4 chương, kết luận, danh mục công trình đã công bố của NCS, tài liệu tham khảo và phụ lục. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án là phương pháp xoáy rời rạc phi tuyến không dừng với mô hình khuếch tán xoáy là hiện đại và phù hợp. Các số liệu, kết quả tính toán và các mô hình toán xây dựng trong luận án có độ chính xác và tin cậy, mô hình tính toán được kiểm chứng tính đúng đắn và tính chính xác qua việc áp dụng cho nhiều trường hợp cụ thể có so sánh với kết quả của các tác giả nước ngoài.

Luận án có 6 bài báo đã công bố trên các Tạp chí và Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học chuyên nghành. Các bài báo đã phản ánh cơ bản nội dung và kết quả của luận án.

Tại buổi bảo vệ luận án trước Hội đồngchấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, NCS Phạm Thành Đồng đã trình bày các nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án rất rõ ràng, logic và khoa học. NCS cho thấy sự chuẩn bị tốt về nội dung khoa học, nắm chắc các vấn đề nghiên cứu của luận án, có sự tự tin trong báo cáo và trả lời đầy đủ các câu hỏi của Hội đồng và khách mời.

Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học và thực tiễn, trong đó tập trung vào các kết quả chính như sau:

– Luận án có những đóng góp mới về mặt phương pháp xây dựng mô hình toán, tạo ra công cụ tính toán hoàn thiện và linh hoạt, đảm bảo độ chính xác.Đây là bộ công cụ tính toán khí động lực học cánh quay trực thăng tin cậy.

– Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học cao, là cơ sở để đưa ra các khuyến cáo bay, đảm bảo an toàn cho trực thăng khi hoạt động ở những vùng địa hình phức tạp, khi trực thăng hạ cánh trên dàn khoan, nhà cao tầng hay trên tàu quân sự. Số liệu tính toán từ các bài toán khảo sát trong luận án có giá trị tham khảo tốt cho các dự án nghiên cứu khoa học khác (dự án chế tạo mìn chống đổ bộ, dự án làm buồng tập lái trực thăng…).

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Xây dựng mô hình toán phi tuyến không dừng bằng phương pháp xoáy rời rạc có sử dụng phần tử xoáy có dạng hình tứ giác, có áp dụng mô hình khuếch tán xoáy để xác định đặc trưng khí động của cánh quay.

– Mô hình hóa thân trực thăng 3D bằng phương pháp xoáy rời rạc với phần tử xoáy tứ giác, qua đó xác định được đặc trưng khí động lực của cánh quay trực thăng có xét đến ảnh hưởng của thân trực thăng và mặt giới hạn trong nhiều trường hợp.

– Xây dựng thuật toán và chương trình tính tạo ra bộ công cụ để phân tích các đặc trưng khí động của cánh quay trực thăng khi xét đến ảnh hưởng của thân trực thăng, mặt giới hạncó hình dạng tùy ý.

Luận án của NCS Phạm Thành Đồng là một công trình khoa học được tiến hành nghiên cứu một cách công phu, nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án có tính mới, có đóng góp về khoa học và thực tiễn, có độ chính xác cao và tin cậy. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.