Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Sơn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hồng Sơn với đề tàiNghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm văn bản mẫu bệnh”; ngành: Cơ sở toán học cho tin học; mã số: 9 46 01 10 do TS Dương Trọng Hải và Trung tá, TS Hoa Tất Thắng hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TS Nguyễn Thanh Thủy – Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Lê Trọng Vĩnh – Đại học KHTN – ĐHQGHN, Phản biện 1; PGS.TS Ngô Thành Long – Học viện KTQS, Phản biện 2; PGS.TS Cao Tuấn Dũng – Đại học BKHN, Phản biện 3; Trung tá, TS Tăng Văn Hạ – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Đỗ Trung Tuấn – Đại học KHTN – ĐHQGHN, Ủy viên; TS Nguyễn Việt Anh – Viện CNTT – Viện HLKH&CNVN, Ủy viên.

Đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh phù hợp với chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học, mã số 9 46 01 10.Nội dung luận án phù hợp với tên đề tài và không trùng lặp với các luận án đã bảo vệ trong và ngoài nước trước đó. Việc trích dẫn tài liệu rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

Luận án giải quyết ba vấn đề chính: xây dựng dữ liệu tiếng Việt cho DiseaseOntology; phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa dựa trên nội dung và có tương tác; xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm ngữ nghĩa thông tin bệnh. Luận án có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn.

Tác giả đề xuất phương pháp tìm kiếm dựa trên nội dung văn bản đa diện, cá nhân hóa sử dụng tham chiếu định hướng xử lý nhập nhằng.

Luận án cũng đề xuất tìm kiếm ngữ nghĩa có tương tác sử dụng luật kết hợp trên Ontology với độ hỗ trợ và độ tin cậy mở rộng; xây dựng Disease Ontology Việt hóa và hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa thông tin bệnh có hỗ trợ tương tác với người bệnh.

Nội dung và hình thức của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy. Các công trình công bố của luận án phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các hội thảo và tạp chí uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung của luận án.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tin tưởng rằng, đồng chí sẽ tiếp tục thành công trên con đường nghiên cứu khoa học.